Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun

Knjigom Ann Terry i Fione Gilmore Eaves o povijesti istraživanja porečkog katedralnog sklopa, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek pokreće novu seriju publikacija pod nazivom Dissertationes et monographiae, nakon već sedam godina izlaženja znanstvenog časopisa Hortus Artium Medievalium, koji je izvanredno primljen od znanstvene publike. Oko istraživačkog se centra tijekom proteklih godina, naime, okupio velik broj europskih i svjetskih povjesničara umjetnosti, arheologa, povjesničara, filozofa, crkvenih povjesničara, liturgista, koji su, sastajući se u Motovunu tijekom svakogodišnjih simpozija, među ostalim iskazali interes za produbljivanjem spoznaja o starijoj hrvatskoj spomeničkoj baštini. Kroz razgovore s kolegama, a poglavito unutar Savjeta Centra (članovi savjeta: A. Erlande-Brandenburg, N. Duval, I. Fisković, N. Jakšić, M. Jurković, G. Ripoll-Lopez, J. Zovko, F. Zuliani) iskristalizirala se potreba za publiciranjem cjelovitih monografskih studija, poglavito arheološki istraženih spomenika (i to prvenstveno, ali ne ekskluzivno, onih iz Hrvatske), ali i općih teorijskih rasprava o nekom problemu, koji je prethodno bio diskutiran tijekom naših simpozija.

Tako je u planiranju nove izdavačke serije prvenstvo dobila jedna historiografska tema, u prvom redu jer je riječ o jednom velikom spomeniku svjetske baštine, a opet s hrvatskih prostora, i jer je njegova nepotpuna ili nedovoljno poznata "biografija" često vodila krivim interpretacijama. Kako je bilo koja sinteza ranokršćanske i ranobizantske arhitekture nezamisliva bez uključivanja porečkog katedralnog sklopa, ovom će se knjigom ispuniti jedna velika lakuna.

Već je nekoliko slijedećih knjiga iz serije Dissertationes et monographiae u pripremi. Djelo S. Trischitte također je historiografskog karaktera, a raspravlja o povijesti istraživanja predromaničke pleterne skulpture od početaka do današnjih dana, izvlačeći iz mora publicirane građe rasprave relevantne za razumijevanje prilično kaotičnih teza. Slijediti će je nekoliko knjiga s rezultatima istraživanja pojedinih arheoloških kompleksa, u principu svaka na jeziku njezinog pisca, uvijek sa opširnijim hrvatskim sažetkom. Program izdavanja je svakako dugoročan, s najmanje jednom knjigom godišnje, uvijek u alternaciji monografske i teorijske rasprave.

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: