Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun

Povijest Centra

Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek djeluje kao sveučilišni centar od 1993. godine u Motovunu, u prostorima Sveučilišta. Prema svome ustroju Centar ima voditelja i Savjet koji osmišljavaju program rada Centra i svoju znanstveno izdavačku djelatnost. MIC za kasnu antiku i srednji vijek osnovan je s dvojakim ciljem: prezentirati stariju hrvatsku baštinu, dotada prilično slabo poznatu u svijetu te okupiti ponajbolje svjetske stručnjake oko velikih međunarodnih projekata u Hrvatskoj. Taj je cilj odavno postignut, jer je MIC za kasnu antiku u deset godina svog djelovanja postao najjači među sličnim specijaliziranim centrima Europe. Ti drugi centri specijalizirani su za pojedine segmente starijih kronoloških razdoblja, dok naš obuhvaća razdoblje od 4. do 15. st, okupljajući time stručnjake koji se inače rijetko mogu zajedno naći.

S druge strane, velika je prednost Centra što je multidisciplinaran, jer u njegovom radu sudjeluju stručnjaci različitih profila: arheolozi, povjesničari umjetnosti, povjesničari, stručnjaci za starije pravo, liturgičari, filozofi, povjesničari književnosti, muzeolozi itd. Plan unapređenja infrastrukture za međunarodnu suradnju (npr. web stranice, kadrovska rješenja i si.) MIC za kasnu antiku i srednji vijek posjeduje prostore u Motovunu. Uz tajnicu koja se brine o održavanju samoga prostora, ne postoji osoba zadužena za vođenje programa Centra. U Zagrebu na Filozofskom fakultetu postoji ured i biblioteka centra koji je Filozofski Fakultet dao na korištenje. U njemu radi znanstvena novakinja primljena preko projekta, koja se brine o kompletnom vođenju međunarodne suradnje i o radu biblioteke. S obzirom na ogromnu međunarodnu djelatnost MIC-a, smatramo da bi valjalo zaposliti osobu u stalnom radnom odnosu u MIC za kasnu antiku i srednji vijek, koja bi radila u Zagrebu, a po potrebi i u Motovunu.

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: