Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun

Distributer:

logo Brepols publisher

Službeni distributer izdanja Motovunskog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek je Brepols - International Academic Publishers sa sjedištem u Turnhoutu u Belgiji. Brepols NV Publishers je međunarodni izdavač akademskih i školskih izdanja koji svojim izdavaštvom pokriva široki raspon humanističkih disciplina već više od 40 godina.

MIC-ova izdanja mogu se pronaći u online katalogu na službenim internet stranicama agencije Brepols Publishers na internet adresi http://www.brepols.net/ (cijene su istaknute u katalogu). Publikacije je moguće naručiti ili se na njih preplatiti ili preko e-maila orders@brepols.net ili preko telefona, faksa ili pošte.

Kontakt:

Tel.: +32 (14) 44 80 30
Fax: +32 (14) 42 89 19

Adresa:

Brepols Publishers NV
Customer Care Department
Begijnhof 67
B-2300 Turnhout (Belgiija)

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: