Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun
naslovnica

Izložba Hrvati i Karolinzi

NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE: Prof. dr. Miljenko Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun-Zagreb

ORGANIZATORI IZLOŽBE: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, Hrvatska

TRAJANJE IZLOŽBE: 20. prosinac 2000. - 31. svibanj 2001. (Split)

SAŽETAK:

U suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Motovunski istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek bio je organizator velike izložbe "Hrvati i Karolinzi", održanoj u Splitu, koja je bila dio europskog projekta "Karlo Veliki i stvaranje Europe" 2000-2001.

Izložba je po prvi put integralno prikazala sve hrvatske prostore u to doba. Ona ne obuhvaća cijelo starohrvatsko razdoblje od doseljenja Slavena krajem 6. i početkom 7. stoljeća, pa sve do ulaska Hrvatske u personalnu uniju s Ugarskom na početku 12. stoljeća, već je usmjerena isključivo na karolinško razdoblje. U Hrvatskoj se ono poklapa s doseljenjem Hrvata i formiranjem prve hrvatske kneževine. Smrt se, pak, posljednjeg karolinškog vladara Karla III. 888. godine podudara s prvim precizno datiranim hrvatskim natpisom uz ime kneza Branimira. Sudbina je Hrvata, dakle, bila tijesno vezana s Karolinzima koji su očito odigrali važnu ulogu u prerastanju hrvatskog etničkog identiteta u politički. To su okviri koje obuhvaća izložba Hrvati i Karolinzi.


Publikacije:

  • Ante Milošević (ur.), Hrvati i Karolinzi: katalog izložbe, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000.
datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: