Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun
naslovnice kataloga

Izložba Hrvatska renesansa

NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE: Prof. dr. Miljenko Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun-Zagreb

STRANI NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE: A. Erlande-Brandenburg, Pariz, Francuska

ORGANIZATORI IZLOŽBE: MGC Klovićevi dvori, Zagreb, Hrvatska; Nacionalni muzej renesanse, Ecouen, Francuska

TRAJANJE IZLOŽBE: 7. travnja - 12. srpnja 2004 (Ecouen); 26. kolovoz - 21. studeni 2004. (Zagreb)

SAŽETAK:

Izložba "Renesansa u Hrvatskoj" zajednički je projekt Galerije Klovićevi dvori (Zagreb), Nacionalnog muzeja renesanse (dvorac Ecouen) i Udruženja nacionalnih muzeja (Pariz), a organizira se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Francuske, g. Jacquesa Chiraca i Republike Hrvatske, g. Stjepana Mesića. Ostvarena je zahvaljujući dugodišnjoj suradnji direktora Nacionalnog muzeja renesanse (Ecouen), prof. Alaina Erlande-Brandenburga i dr. Miljenka Jurkovića, profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Voditelja Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je bio zamišljen kao realizacija nekoliko osnovnih ideja. Njime se nastojalo upoznati svjetsku publiku s djelima renesanse na hrvatskim prostorima te pokazati kako su neki od istaknutih renesansnih umjetnika koji su svoj opus ostvarivali diljem Europe podrijetlom iz Hrvatske (Francesco Laurana, Ivan Duknović, Julije Klović, Andrija Medulić, Juraj Ćulinović). Osim toga, nastojalo se pokazati da hrvatski humanisti toga vremena (Vjekoslav Gučetić, Petar Hektorović, Toma Nigris, Dobrić Dobrićević...) naručuju djela vodećih talijanskih renesansnih slikara (Tizian, Tintoretto, Lorenzo Lotto, Francesco Bissolo, Palma ml.). Izložba tako neće biti analitički pregled renesanse u Hrvatskoj, već odabir vrhunskih djela arhitekture, kiparstva, slikarstva, crteža, grafike, zlatarstva i literature. Ukupno je bilo izloženo sedamdesetak djela, a spomenici arhitekture bili su prezentirani fotografijama i nacrtima.

naslovnice kataloga

Značaju izložbe pridonosi i činjenica da su po prvi puta u povijesti zajedno bila izložena djela hrvatskih renesansnih umjetnika koja se čuvaju u hrvatskim zbirkama s onima pohranjenim u francuskim muzejima (J. Klović, F. Laurana, A. Medulić, J. Ćulinović). Izložba se održavala od 7. travnja do 12. srpnja u dvorcu Ecouen, a 26. kolovoza je bila preseljena u Galeriju Klovićevi dvori u Zagrebu. Dvorac Ecouen nije samo muzej, nego i značajan spomenik francuske renesanse. Tako su djela bila izložena u autentičnim renesansnim prostorima na način na koji bi to učinili i humanisti onoga doba, što će svakako pridonijeti boljem doživljavanju umjetnina i razumijevanju renesansne misli. Izložbu će pratiti i katalog, tiskan na francuskom i na hrvatskom jeziku, u kojem su tekstove pisali istaknuti hrvatski i francuski povjesničari umjetnosti.

Izložbu je većim dijelom financirala francuska strana, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb s hrvatske strane.


Publikacije:

  • Miljenko Jurković, Alaine Erlande-Brandenburg (ur.), La Renaaissance en Croatie : Catalogue de l'exposition, Zagreb, 2004.
  • Miljenko Jurković, Alaine Erlande-Brandenburg (ur.), Hrvatska renesansa : katalog izložbe, Zagreb, 2004.

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: