Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun

Korpus europske sakralne arhitekture prvog milenija

NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE: Prof. dr. Miljenko Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun-Zagreb

SURADNICI IZ EUROPE:
Hans Rudolf Sennhauser, Švicarska; Gianpietro Brogiolo, Italija; Christian Sapin, Francuska; John Mitchell, Engleska; Uwe Lobbeday, Njemačka; Kurt Karpf, Austrija; Gisella Ripoll Lopez, Španjolska; Noel Duval, Francuska

SURADNICI IZ HRVATSKE: :
Ivan Matejčić, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Poreču; Ante Milošević, Muzej hrvatskih arheoloških spomanika u Splitu

TRAJANJE PROJEKTA / SURADNJE: 2002.-2012.

SAŽETAK:

Projekt "Europski korpus arhitekture prvoga milenija" zajednički je projekt više europskiz zemalja, a organiziran je pod vodstvom Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek. Korpus se izrađuje po državama, a unutar svake države po regijama. Za svaku državu određeni su koordinatori, koji su članovi inicijativnog odbora. Svaka zemlja pojedinačno financira istraživački rad, kao i fotografsku i arhitektonsku dokumentaciju. Predviđa se izlazak od ukupno 20 do 25 volumena korpusa, a svaki od volumena bio bi podijeljen u nekoliko cjelina, koje bi uključivale katalog spomenika, uključujući relativnu kronologiju svakog pojedinačnog spomenika, tipologiju arhitekture te kasnije intervencije na spomeniku. Projekt podrazumijeva suradnju stručnjaka iz različitih disciplina, kao što su povijest umjetnosti, arheologija, povijest, paleografija, itd.


VODITELJ PROJEKTA: prof. dr. Miljenko Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun-Zagreb


HRVATSKI PARTNERI: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Poreču

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: